People

Faculty

External Collaborators


Dalong Li
Autonomous Driving Engineer, FCA


Shaoshan Liu
CEO and Co-Founder, PerceptIn


Mu Qiao
IBM Research


Haris Volos
DENSO International America, Inc.


Yunsheng Wang
Kettering University


Zhifeng Yu
Edgemind Solutions LLC.


Ph.D. Students


Xiaoda Cong


Shihong Hu


Prabhjot Kaur


Samira Taghavi


Baofu Wu


Yongtao Yao


Ren Zhong


Masters Students


Mohsen Kamyab


Zhaofen Tian

Undergraduate Students


Kyle T. Brown


Mustafa Ahmed

Former Members


Jiamin Chen
Changan US R&D

Yuchen Chueh
Chang Gung University

Sheng Tan
Walmart Labs

Yifan Wang


Ruijun Wang
Ford Motor Company

Xiaopei Wu
Ford Motor Company

Ankith Udupa
Novi High School

Darren Zeng
Troy High School